Thursday, June 30, 2011

ಸೀತಾ ಮಾತೆ - ಜನುಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ನರೇಂದ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ ಸುಮಾ...ಅವರಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ತಾಳ್ಮೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಸರಿಸುವುದು...ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ನುಡಿಗಳು

ಲವ-ಕುಶ ಜನನದ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭ

ರಾಮ : ಪ್ರಾಣ ಸಖಿ...ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ...

ಸೀತೆ : ಪ್ರಾಣ ಸಖ...ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ...ಮುದ್ದಾದ ಎರಡು ಗೊಂಬೆಗಳು.... ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನನಗೆ......

ರಾಮ: ಇಂದು ನಿನ್ನ ಜನುಮದಿನ..ನೀನು ಏನಾದರು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಕೊಡಿಸಲೇಬೇಕು ಹೇಳು ಪ್ಲೀಸ್

ಸೀತೆ: ನನ್ನ ಜನುಮ ದಿನ ನೆನಪಿದೆಯೇ ಪ್ರಾಣನಾಥ....ಹಾಗಾದರೆ "Big Bazaar" ನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿ.ಡಿ. ಬಂದಿದೆಯಂತೆ...ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ

ರಾಮ: ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ...ಓಹ್ ಸಾರೀ ಸಾರೀ...ಅಯ್ಯೋ ಸೀತೆ..ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಆಸೆಯೇ...

ಸೀತೆ: ಹೌದು ಪ್ರಾಣನಾಥ....ನೀವು ಶಿವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿದು ವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಬೇಕು...ಅದಕ್ಕೆ

ರಾಮ : ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿತಾಯಿದ್ದಿನಿ ..ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ವಾ..

ಸೀತೆ: ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ..

ರಾಮ: .ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ತಾನೇ ತಂದ ಮೈಸೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಬಿಲ್

ಸೀತೆ: ನನಗೆ ರಾಮ ಗ್ರೀನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು...

ರಾಮ : ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ರಾಮ ಅಲಿಯಾಸ್ ನರೇಂದ್ರ...ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಅಗಿರಲೆಬೇಕಲ್ಲ..ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗ್ರೀನ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ..

ಸೀತೆ: ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಾ ಆಯಿತು..ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆ, ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಊಟ..ಹಿರಿಯರ ಆಶಿರ್ವಾದ......

ರಾಮ : ನನ್ನ ಸೀತೆ...ನಿನಗೆ ಜನುಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು...

Thursday, June 23, 2011

Pure Battler of Strength - Agnes Matilda


Enter the world of sea of friendship
Name is the truth behind the persona..
which describes that attitude's altitude. 
One such name was coined in the legendary Greek civilization.  

The discussion between two nomads during the great epics Illiad and Odyssey.

"The Pure form of strength is a good sign of success.   
 The name can be most preferred all over the world, 
 It stood at a prestigious third slot in all time high rankings."

"It is our fortunate fate that,  we have one such pure 
      battler of strength in our fold, it is great feeling 
                to be one in all...than all in one."

"That is true..when the intention and contention is pure 
  from the strength, anything and everything can be 
  achieved."

"June 23rd will be great turn around for us.  
      It will signifies, and the beginning for a successful career 
                all the way."

"How do you say that?"

"It is the day of our one such friend who boarded 
  our ship of friendship...and i always believe in the 
     saying "friend"ship" always sails on the dependen-SEA..."
The sea of soldiers aligned to wish a great years of success
"Oh oh..that is the reason the Soldiers in the Trojan war stopped battling, and they are wishing our friend Agnes Matilda a great success, happiness, and career.. that is a sign of success..."
The Trojan's stopped the battle to Wish Agnes a wonder birthday!!!!
"Yes yes...you are right...She is the change of strength in purest form..and do you know it is one such powerful name AGNES MATILDA the combination of these letters of words stood on top of most preferred names all the way..."

"Will wish her a great success, happiness all round the years ahead....!!!!!!!!!!!!!!!"

Wish you a great, great days of moments on your birthday!!!!!


Friday, June 17, 2011

Limelight in Shadow

She was little surprised.....when she started walking towards the god of light, 

She felt some one is following her......

folliwng the good always brings the best
 She just turned back, and couldn't see any one.....

Questions are what our life is made up of..find the answer in every turn
but again when she started walking, had the same feeling that she is being followed by someone.

She screamed, and yelled, but there was no response. But the feel of she is being followed by someone started growing......miles together.

During that time...the god of light came up..
Opportunity comes like a light from any corner!!!!
 and said.."dont worry you are walking with the properity (Shirish)..
Any symbol or language..prosperity remains same!!!!
am the god of light (Prakash)...
At the end of tunnel of darkness always there is light of opportunity!!!
the things which are following you from miles are your close buddies wealth & fortune(Sri),
When Sri is circling around in chakra...the fortune will be high.....
and Pure & Gentle happiness (Agnes)

True and pure form of affection makes us light in this world
"You are walking towards light with prosperity in hand and being followed by wealth and fortune with pure and gentle happiness around..
your day, days, weeks, years will be filled with joy and joy all the way........"

Wish you a wonderful day...wish you a wonderful birthday!!!!!!!

Wednesday, June 15, 2011

ಮುರುಳಿ and ಶಾರ್ವರಿ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಶಾರ್ವರಿ : ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ....ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಮುರುಳಿ : ಅರೆ ಯಾರಿದು ಓಹ್ ಶಾರ್ವರಿ ಪಾಪು ನಾ..

ಶಾರ್ವರಿ :ಹೌದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ!!!! ಏನ್ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್

ಮುರುಳಿ :ಏನಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನು..ಮಾಮೂಲಿ ದಿನ..ಅಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ..ಶಾರ್ವರಿ

             ಪಾಪು ನಿನಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಶಾರ್ವರಿ :ದೊಡ್ಡಪ್ಪ..ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ನಿಮಗೂ

              ಕಳಿಸ್ತೀನಿ..

ಮುರುಳಿ :ವಾವ್ ಸೂಪರ್..ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ...

ಶಾರ್ವರಿ :ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಷ್ಯ..ಯಡೆಯುರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತಾ

              ಹೋಗುತ್ತಾ....ನನಗೆ ಅದೇ ಚಿಂತೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ..ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
              ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು
              ಅಂತ..........

ಮುರುಳಿ :ಏನು ಯೋಚನೆ ಬೇಡ ಚಿನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

              ಹಂಸರಾಜ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳು..

ಶಾರ್ವರಿ : ಸರಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ......ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಡಿತ

               ಇದೆ...ಅರಾಮಗಿದೆಯ..ಮುಂದಿನ ವಾರ  ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ
               ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋಣ...ಓಕೆನ ...

ಮುರುಳಿ :ಸರಿ ಚಿನ್ನು...ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ..ಜನ್ಮದಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳು... 


Note: Muruli my brother..he is extremely impatient..
with dry humour...and Sharvari is my cousin brother
daughter who is just around 4 years old..but her
dialouges, her talking style..even she can beat
grownups..perfect dialouge bomber..

Thursday, June 9, 2011

ನಾಗವೇಣಿ-ದಿನಮಣಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಸತ್ರಾರ್ಜಿತ  : ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀನು ಶ್ಯಮಂತಕ  
                    ಮಣಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ

ಸೂರ್ಯ      : ಯಾಕೆ ಏನು ಆಯಿತು ಭಕ್ತ

ಸತ್ರಾರ್ಜಿತ  :ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಮಣಿ ಒಂದು ಜೀವತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ

                   ಆದ್ರೆ,  ಕೋರವಂಗಲ ಸಂಸ್ಥಾನದ  ಪುತ್ರಿ ನಾಗವೇಣಿ ಉರುಫ್ 
                   ಪುಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ

ಸೂರ್ಯ    :  ಹಂಗ,..ಆಕೆಯ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬರಿ ಮಣಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು
                  ದಿನವು ಮಣಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ "ದಿನಮಣಿ" ಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ
                  ಇಂದು ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರೋಣ..
                  ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ "ಮಣಿ" ಯನ್ನು (Money) ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಸಮಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಾಗವೇಣಿ-ದಿನಮಣಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು